Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Artrally


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal deltagare 14 16 14 17 15 16 17 21 18 22 21 16 14 14 22 18 19 20 20
Antal arter 69 74 64 68 76 70 76 68 70 63 71 79 69 64 73 70 68 73 79
Knölsvan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mindre sångsvan x x
Sångsvan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sädgås x x x x x x x x x
Bläsgås x x
Grågås x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prutgås x
Vitkindad gås x x x x
Kanadagås x x x x x x x x x x x x
Bläsand x x x x x x x x x x x x x x x
Snatterand x x x x
Kricka x x x x x x x x x x x x
Gräsand x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stjärtand x x x
Skedand x
Brunand x x
Vigg x x x x x x x x x x x x x
Bergand x x x x
Alfågel x x x
Knipa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Salskrake x x x x x x x
Småskrake x x x x
Storskrake x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Järpe x x x x x x x x x x x x x x x
Orre x x x x x x x x x x x
Tjäder x x x x x x x x x x x x x x x x
Fasan x x x x x
Storlom x x x x
Smålom x x
Skäggdopping x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Svarthakedopping x
Storskarv x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gråhäger x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Blå kärrhök x x x x
Röd glada x x x
Havsörn x x x x x x x x x x x
Duvhök x x x x x x x x x x x x
Sparvhök x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ormvråk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Fjällvråk x x x x x x x x x x
Kungörn x x
Tornfalk x
Stenfalk x x
Pilgrimsfalk x
Rörhöna x x x x
Sothöna x x
Trana x x
Enkelbeckasin x x x
Tofsvipa x x x x x x x x x x x
Morkulla x x x x x x x
Skrattmås x
Fiskmås x x x x x x x x x x x
Gråtrut x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Silvertärna x
Tamduva x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Skogsduva x x x x
Ringduva x x x x x x x x x x x x x x x
Turkduva x x x x x x x x x x x x x x x x
Sparvuggla x x x x x x x
Kattuggla x x x x x x x x x x x x x x x
Kungsfiskare x x x x x
Gröngöling x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Spillkråka x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Större hackspett x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mindre hackspett x x x x x x x x x
Sånglärka x x x x x x x x x x x x x x x
Ladusvala x
Ängspiplärka x x x x x x x x x x x
Forsärla x x x x x x x x x
Sädesärla x x
Sidensvans x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Strömstare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gärdsmyg x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Svart rödstjärt x
Järnsparv x x
Rödhake x x x x x x x x x x x x x
Buskskvätta x
Koltrast x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Björktrast x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Taltrast x x x x x
Rödvingetrast x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dubbeltrast x x x x x x x
Stjärtmes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Svarthätta x
Kungsfågel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Entita x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Talltita x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tofsmes x x x x x x x x x x x x x x x x x
Svartmes x x x x x x x x x x x x x x x x x
Blåmes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Talgoxe x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nötväcka x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Trädkrypare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Varfågel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nötskrika x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Skata x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nötkråka x x x x
Kaja x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kråka x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Korp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stare x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gråsparv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pilfink x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bofink x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bergfink x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Grönfink x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Steglits x x x x x x x x x x x x x x x
Grönsiska x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Vinterhämpling x x x x x x x x x x x
Hämpling x
Gråsiska x x x x x x x x x x x x x x x x
Snösiska x
Mindre korsnäbb x x x x x x x x x x x x x x
Större korsnäbb x
Domherre x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tallbit x
Stenknäck x x x x x x x x x x x x x x x x x
Snösparv x x x x x x
Gulsparv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sävsparv x x x x x x