Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Med hänsyn till de restriktioner som gäller kring sammankomster har styrelsen beslutat att skjuta årsmötet på framtiden. Nytt datum meddelas senare.


Orre, Stora fly naturreservat, Borsaskögle - Hannu Kiuttu (via Artportalen.se)

Artportalen senaste veckan

Galleri senaste månaden
Skådarligan 2022
Skådarligan Total
Artlista 2022
Artlista Total