Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Torsdag 9 december kl. 18:30
Säsongsavslutning med fika.


Storskrake, Skede - Jakob Thureson, Joel Lundgren (via Artportalen.se)

Artportalen senaste veckan

Galleri senaste månaden
Skådarligan 2021
Artlista 2021
Artlista Total