Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Vårprogram 2022


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Vårprogram 2022 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Lördag 29 januari
Kl 14.00

Årsmöte i Missionskyrkan. Se separat kallelse. (Styrelsen)

28-31 januari.


Vinterfåglar Inpå Knuten (mer info: https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/)

Torsdag 24 februari
Kl 18.30

Holkspikning vid Parkförrådet i Upplanda. (Sussie+Inge)

Mars


Ugglelyss. Vid lämpligt väder kallar ordföranden till ugglelyss. Kallelsen kommer att skickas vi Lineband. (Tommy)

Torsdag 21 april
Kl 18.00

Kommunskådning. Vi samlas vid Upplandatornet för att bege oss till en för dagen lämplig lokal i kommunen för kvällsskådning. (Johan A)

Söndag 8 maj
Kl 08.00-12.00

Fågelskådningens dag vid Upplandatornet, erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. (Sussie)

Lördag 14 maj
Kl 06.00

Dagsresa till för dagen lämplig lokal. Grundförslaget är Linköping och Tåkern men kan ändras beroende på den aktuella tillgången på spännande fåglar. (Lennart och Michael)

Lördag 11 juni
Kl 06.00

Morgonvandring i Repperda ängar. Samling på parkeringen vid Repperda ängar (infart vid Reppekäll) klockan 06.00. Samåkning från Illharjen klockan 05.30. (Benny, Börje)

Spontanskådning

Det står alla fritt fram att sammankalla till spontanskådning. Detta görs via Lineband.