Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Vårprogram 2022


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Höstprogram 2022 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Torsdag 25/8
Kl 18.00

Grillkväll med skådning vid Upplandatornet. (Sussie)

Söndag 18/9
Kl 09.00-12.00

Sträckskådning Stensnäs
(Michael och Inge)

Söndag 2/10
Kl 09.00-12.00

Sträckskådning Norrby
(Johan L och Lennart)

Söndag 23/10
Kl 09.00-12.00

Sträckskådning Rösås kulle
(Johan A och Tommy)

Lördag-söndag
5-6/11

Traditionsenligt artrally
Samling vid Upplandatornet kl. 09.00 på söndagen för avstämning och upplägg för resten av dagen. (styrelsen)

Torsdag 17/11
Kl 18.30
(klubblokalen)

Klubbkväll med fördjupning i fågelkunskap
Denna kväll startar en aktivitet som kommer att återkomma under ett antal kvällar. Vi kommer att med utgångspunkt från boken "Med kikare och kaffetermos" av Magnus Ullman tillsammans öka våra kunskaper inom fågelskådning. För deltagande behövs boken som kan beställas genom styrelsen eller köpas i ex. Naturbutiken. Mer info kommer senare. (styrelsen)

Torsdag 8/12
Kl 18.30
(klubblokalen)

Klubbkväll med fördjupning i fågelkunskap forts.

Övrigt

Det står alla fritt fram att sammankalla till spontanskådning. Detta görs via Lineband.