Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Höstprogram 2020


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Höstprogram 2020 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Torsdag 10 september
18.00

Grillkväll med skådning vid Upplandatornet. Var och en sörjer för egna råvaror att lägga på grillen. Ansvarig: Sussie.

Söndag 27 september
09.00-13.00

Samordnad sträckräkning vid Stensnäs, Nömmeholm. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvariga: Michael och Inge.

Söndag 11 oktober
09.00-13.00

Samordnad sträckräkning vid Rösås, Nävelsjö. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: Johan A.

Söndag 25 oktober
09.00-13.00

Samordnad sträckräkning vid Norrby, Gunnarshult. Vid regn, blåst eller för sträckarna allmänt olämplig väderlek ställs eventet in. Lämplig klädsel! Ansvarig: Johan L.

Lördag-söndag
31 oktober-1 november
med samling för avstämning vid Upplandatornet söndag 09.00.

Artrally - Smålandsrallyt. Vi försöker hitta så många arter som möjligt i kommunen under 48 timmar. Rapportera Dina observationer på Artportalen. Ansvarig: Styrelsen

Torsdag 12 november
18.30 i klubblokalen.

Fåglar och frimärken. Michael och Tommy berättar om frimärkssamlande med fokus på fågelfrimärken. Ansvariga: Michael och Tommy.

Torsdag 17 december
18.30 i klubblokalen.

Säsongsavslutning i klubblokalen, där vi passar på att summera skådaråret. Till detta bjuds det på lussekaffe. Ansvarig: Tommy.

Lördag 23 januari 2021.

Årsmöte i Missionskyrkan enligt separat kallelse.

Hela hösten!

Utöver de fasta programpunkterna vill styrelsen peka på de möjligheter till gemensam "spontanskådning" som numera finns, speciellt för dem som har tillgång till VOK Band. Telefonen är ju naturligtvis fortfarande en möjlig kommunikationslänk, men bandet fångar in fler och snabbare! Ett upprop på bandet en solig och fin morgon när sträcken rastar kan bli upptakten till en lyckad skådardag för "daglediga". Fundera på det!