Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Program


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon Vårprogram 2023

Lördag 21 januari
Kl 14.00

Årsmöte i Missionskyrkan. Se separat kallelse. (Styrelsen)

27-30 januari

Vinterfåglar Inpå Knuten (mer info: https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/)

Februari-april
Ugglelyss. Vid lämpligt väder kallar ordföranden till ugglelyss. Kallelsen kommer att skickas via Lineband. (Ansvarig Tommy)

Torsdag 9 februari
Kl 18.30

Information om berguvsprojektet. Larsgunnar Nilsson från Västervik berättar om berguvspopulationen i nordöstra Småland, hur de följer upp den och ringmärker ungar. En stabil population. (Börje)

Torsdag 23 februari
Kl 18.30

Fortsatta studier i fågelkunskap. (Tommy)

Torsdag 9 mars
Kl 18.30

Holkspikning i klubblokalen. (Sussie+Inge)

Torsdag 20 april
Kl 18.00

Kommunskådning. Vi samlas vid Upplandatornet för att bege oss till en för dagen lämplig lokal i kommunen för kvällsskådning. (Sussie)

Söndag 7 maj
Kl 08.00-12.00

Fågelskådningens dag vid Upplandatornet, erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. (Sussie)

Lördag 13 maj
Kl 06.00

Dagsresa till för dagen lämplig lokal. Samling och avresa från EM-möbler 06.00. (Michael och Inge)

Lördag 10 juni
Kl 06.00

Morgonvandring i Repperda ängar. Samling på parkeringen vid Repperda ängar (infart vid Reppekäll) klockan 06.00. Samåkning från Elharjen klockan 05.30. (Benny+Börje)

Övrigt

Det står alla fritt fram att sammankalla till spontanskådning. Detta görs via Lineband.