Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Vårprogram 2021


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon  Vårprogram 2021 för Vetlanda Ornitologiska Klubb

Torsdag 22 april
Kl 18.00

Skådning vid Bodasjön. Samling vid EM-möbler kl. 18.00. Ansvarig Inge.

Söndag 9 maj
Kl 08.00-12.00

Fågelskådningens dag vid Upplandatornet, där erfarna ornitologer hjälper till med artbestämning av de fåglar som finns i närområdet eller passerar över. Ansvarig Sussi.

Torsdag 20 maj
Kl 18.30

Träff i Nävelsjöstugan med tävling i fågelkunskap. Ansvarig Tommy.

Torsdag 10 juni
Kl 18.30

Skådning i Upplanda. Vi samlas vid Upplandatornet för skådning runt dammarna. Ansvarig Sussi.

Hela våren

Spontanskådning. Det finns alltid möjlighet till spontanskådning. Det är fritt fram för alla att initiera gemensam skådning. Meddela via bandet.