Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Program


När vi är i klubblokalen ordnar vi gemensamt fika, annars tar var och en med sig eget.

pdficon Höstprogram 2023

Måndag 14/8
Kl 18.30

Utflykt till "nya" våtmarker. Samling vid Upplandatornet. (Tommy)

Söndag 10/9
Kl 09.00-12.00

Sträckskådning Stensnäs (Inge)

Söndag 24/9
Kl 09.00-12.00

Sträckskådning Norrby (Johan L)

Söndag 8/10
Kl 09.00-12.00

Sträckskådning Rösås kulle (Lennart)

Lördag-söndag 4-5/11

Traditionsenligt artrally. Samling kl. 09.00 på söndagen för avstämning och upplägg för resten av dagen. (styrelsen)

Måndag 20/11
Kl 18.30
(klubblokalen)

Klubbkväll med fördjupning i fågelkunskap forts. Mer info kommer senare. (styrelsen)

Måndag 11/12
Kl 18.30
(klubblokalen)

Klubbkväll med fördjupning i fågelkunskap forts. Mer info kommer senare. (styrelsen)

Lördag 27/1

Årsmöte. Mer info kommer senare.

Övrigt

Det står alla fritt fram att sammankalla till spontanskådning. Detta görs via Lineband.