Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Torsdag 22 april kl. 18:00
Skådning vid Bodasjön.


Järpe, Stora Klastorpagölen - Tomas Claesson (via Artportalen.se)

Svalan i Vetlanda senaste veckan

Skådarligan 2021
Artlista 2021

Kommunartlista