Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Söndag 25 oktober kl. 09:00-13:00
Samordnad sträckräkning vid Norrby, Gunnarshult.


Strömstare, Emån - Tomas Claesson (via Artportalen.se)

Svalan i Vetlanda senaste veckan

Skådarligan 2020
Artlista 2020

Kommunartlista