Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun.  Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Kontakt

Vill du bli medlem i VOK?

Kontakta någon i klubben eller sätt in medlemsavgiften, så kontaktar vi dig.

Postgiro 79 19 21 - 0
Medlemsavgift 150 kr
Ungdom upp till 20 år 50 kr
Familjemedlem 20 krFunktionär Namn Mobil Telefon E-post
Ordförande Tommy Carlström 070-431 73 71 0383-177 89 E-post
Vice ordförande Lennart Kärnhall 070-588 71 01 0383-128 54 E-post
Sekreterare Michael Engström 076-044 47 82 0383-173 66 E-post
Kassör Sören Carlsson 070-592 86 14 E-post
Ledamot Johan Löwhagen
Ledamot Sussie Nielsen
Ledamot Johan Andresén
Ledamot Inge Schentz
Suppleant Benny Hultqvist
Suppleant Börje Gustafsson
Revisor Elin Wassby Hjortstam
Revisor Ulla-Britt Flink
Hedersordförande Jerry Nyman
Valberedning Elin Wassby Hjortstam
Webbansvarig Johan Andresén 073-027 12 80 E-post